Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych konfexim

Nienależyta ochrona dróg oddechowych może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Dzięki naszym produktom, zminimalizujesz ryzyko wynikłe z wdychania szkodliwych substancji w swoim środowisku pracy.

W asortymencie Konfexim znajdują się m.in. maski, półmaski oraz filtry ochronne, osłaniające twarz i otwory oddechowe (ustny i nosowe). Nasze produkty zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza ciała niepożądanych gazów i oparów, a jednocześnie zapewniają komfort noszenia i oddychania.

Polecamy także akcesoria służące ochronie słuchu.