Teleskopowy drążek izolacyjny

Teleskopowy drążek izolacyjny  konfexim

Teleskopowy drążek izolacyjny TDI-B w zależności od ilości wysuniętych segmentów służy do obsługi elektroenergetycznych urządzeń o napięciu znamionowym do 400 kV-wersje TDI-B i TDI/I-B oraz do 220kV-wersja TDI/II-B. Obsługa odbywa się przez podnoszenie i zakładanie pomocniczego sprzętu elektroenergetycznego o masie całkowitej do 5 kg. Drążki izolacyjne przeznaczone są głównie do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych zatrzaskowych (U-SM, U-SD – produkcji Aktywizacji) oraz do współpracy ze wskaźnikami napięcia.


 
Przeznaczony jest on głównie do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych zatrzaskowych (U-SM, U-SD) oraz do współpracy ze wskaźnikami napięcia. Dzięki swojemu zasięgowi umożliwia zakładanie w/w uziemiaczy z ziemi 
bez konieczności wchodzenia na słup. Teleskopowy drążek izolacyjny powinien pracować w pionie lub niewielkim wychyleniu od niego /ok. 15 stopni dla członu dolnego/ w warunkach bezdeszczowych. Segmenty drążka wysuwa się ku górze do wyraźnego oporu, a w przypadku górnego członu do pojawienia się namalowanego znaku, kolejno odblokowując, a potem kolejno zatrzaskując dźwignie zacisku na każdej wysuwanej rurze. Wysuwanie kolejnych 
segmentów drążka oznacza osiągnięcie odpowiedniego poziomu izolacji wg instrukcji. Wszystkie segmenty drążka TDI-B z wyjątkiem ostatniego-górnego wykonane są z rur pustych zbudowanych z materiału kompozytowego - szkłoepoksydu. Górny segment wykonany jest z wypełnieniem z pianki izolacyjnej. Dzięki zastosowaniu głowicy 
szybkomocującej systemu UDI, istnieje możliwość mocowania w niej wskaźników wysokiego napięcia 


Brak produktów w kategorii.