REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUM BHP WPP

obowiązuje od 29/1/2016

 I.        Strony transakcji

 1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.konfexim.com.pl jest firma  Konfexim Serwi z siedzibą w Warszawa ul. Kobielska 82 , 04-372 ; NIP: 5262077360; REGON 012941182 ; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 00-251 Warszawa,
 2.  Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać:

 II.        Oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, do którego link mieści się pod adresem: www.konfexim.com.pl . Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej oraz artykułów BHP,
  wolnych od wad, których spis wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Wszystkie ceny są cenami netto i brutto podanymi w złotych polskich. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Zawartość sklepu internetowego Konfexim Serwis stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 3. Dowodem zakupu w sklepie  www.konfexim.com.pl  jest faktura VAT/paragon, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

 III.        Rejestracja

 1.  W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym Konfexim Serwis należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*).
 2.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie zobowiązuje do jego składania oraz realizacji zakupów. Upoważnia natomiast do zapoznania się z cenami, a także otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez sklep.
 3.  Zarządzający sklepem internetowym zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy rejestracji Użytkownika, bez podania przyczyn.

  IV.        Logowanie

 1.  W celu złożenia zamówienia należy zalogować się poprzez podanie hasła dostępu oraz loginu wskazanego podczas rejestracji.
 2.   W przypadku utraty hasła dostępu i loginu, należy w zakładce „Zaloguj” wybrać opcję „Przypomnij hasło” oraz wpisać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło dostępu oraz login zostaną przesłane na podany adres e-mail.
 3.   Klient jest zobowiązany do nie przekazywania hasła dostępu i loginu do sklepu internetowego osobom trzecim. Konfexim Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, wynikłe z posłużenia się przez osoby trzecie jego hasłem i loginem.

 V.        Zamówienia i sposób kontaktu

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z witryny internetowej.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu  i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane.
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia oraz dane zamawiającego telefonicznie lub drogą internetową w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania.
 6. Aktualne ceny dotyczące zamawianych towarów potwierdzane są drogą elektroniczną przez administratora sklepu.
 7. W przypadku, gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej drogą elektroniczną, Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
 8. Zamówienie złożone drogą elektroniczną zostanie dostarczone do Klienta do 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu, kontaktując się z administratorem sklepu.
 10. W przypadku niemożliwości zweryfikowania rzetelności złożonego zamówienia, firma konfexim Serwis zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia.
 11. Kontakt z administratorem sklepu w celu anulowania złożonego zamówienia lub innym, możliwy jest jedynie telefonicznie pod nr tel.: 22 407-16-65 lub kom. 602-264-715 oraz drogą internetową poprzez adres: bhp@konfexim.com.pl  na który przesyłamy również oświadczenie o rezygnacji z zamówienia.
 12. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy towar został wysłany już do Klienta lub dotyczy on odzieży oznakowanej (nadrukiem, haftem itp.) lub nietypowej (np. szytej na miarę lub w nietypowych kolorach).

VI.        Warunki dostawy

 1. Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony termin wysyłki z magazynu, który liczymy od chwili opłacenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów o różnym terminie wysyłki, to liczy się najdłuższy z podanych terminów. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 12:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.  W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Towar wysyłany jest wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT/paragon), który jest dołączony do przesyłki na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Koszty transportu i spedycji dotyczą dostaw wyłącznie na terenie Polski.
 3. Koszty transportu i spedycji są doliczane do łącznej kwoty do zapłaty za towary, w wysokości zależnej od wartości zamówienia, zgodnie z wartościami pokazywanymi w zakładce Zamówienie oraz Zawartość koszyka.
 4. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską. Nie wysyłamy towaru Pocztą Polską.
 5. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w dostawie (ilość otrzymanego towaru nie jest zgodna
 6. z ilością podaną na dowodzie zakupu), Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, podpis kuriera i osoby odbierającej. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Konfexim Serwis . oraz skontaktować się z administratorem sklepu bbhp@konfexim.com.pl  . Kupujący może skorzystać również z wzoru: Protokół z dostawy
 7. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 VII.        Płatności

 1. Płatności dotyczące zamówionych towarów mogą być dokonywane w następującej formie:
 2. Przed pierwszą realizacją zamówienia z odroczonym terminem płatności konieczne jest przesłanie faksem na nr 22 407-16-65 lub drogą pocztową kopii:
 3. W przypadku odzieży oznakowanej (nadrukiem, haftem itp.) lub nietypowej (np. szytej na miarę lub w nietypowych kolorach) Klient zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w pełnej wartości zamówienia.

VIII.        Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru

 1. Klient sklepu internetowego www.konfexim.com.pl   będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 od dnia doręczenia rzeczy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust.2 i art. 35 Ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach Konsumenta (Dz.U.2014 poz.827). Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, najlepiej,  w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu.
 2. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu w oryginale oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu, zawierające dane osobowe oraz nr konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru należy skontaktować się z administratorem sklepu internetowego w celu ustalenia szczegółów (tel. 22 407-16-65 lub 602-264-715), a następnie odesłać najlepiej oryginalnie zapakowany (w tym przypadku Zamawiający ponosi koszty przesyłki) na adres Konfexim Serwis Kobielka 82 , 04-372 Warszawa  „sklep internetowy”. Gwarantujemy zwrot wartości zamówionego towaru. Kwota zostanie przekazana przelewem na podany nr konta.
 4. Klient sklepu internetowego www.konfexim.com.pl , będący konsumentem, ma możliwość wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru na towar o innym rozmiarze (dotyczy odzieży oraz obuwia). Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, najlepiej, 
 5. w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki prosimy  dołączyć Wniosek kupującego o wymianę towaru.Wszystkie koszty przesyłek  związane z wymianą towaru ponosi kupujący.
 6. Zwrotowi i wymianie nie podlegają asortymenty uszkodzone, nie posiadające oryginalnego opakowania, noszące ślady używania, jak również oznakowane lub szyte na indywidualne zamówienie Klienta.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   IX.        Reklamacje i gwarancje

 1. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem sklepu, w celu ustalenia szczegółów (tel. 22 407-16-65 ) oraz przesłać pisemne zgłoszenie reklamacji na adres email: bhp@konfexim.com.pll  - Zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Konfexim Serwis ul. Kobielska 82 , 04-372 Warszawa „sklep internetowy”.
 3. Reklamacji nie podlegają m.in.:
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 5. Na zakupiony towar gwarancji udziela producent.
 6. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Konfexim Serwis ul. Kobielielska 82 04-372 Warszawa
 8. Podczas informowania o decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator sklepu ustali sposób i miejsce odesłania towaru po reklamacyjnego.

X.        Uwagi końcowe.

 1. Firma Konfexim Serwis ul. Kobielielska 82 04-372 Warszawa .zastrzega sobie możliwość popełnienia błędu w opisie produktu, jego właściwości i wyglądu.
 2. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby wyświetlane zdjęcia wiernie odwzorowywały kolory przedstawianych produktów, mogą wystąpić nieznaczne różnice. Mogą one wynikać
  z różnych ustawień parametrów monitora oraz technologii w jakiej zostały wykonane, a także kolory produktów w świetle dziennym oraz w świetle sztucznym nie zawsze pokrywają się.
 3. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez firmę Konfexim Serwis ul. Kobielielska 82 04-372 Warszawa . bez uprzedniego poinformowania Klientów o tym fakcie.
 4. Spory wynikające z realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy, pomiędzy Klientem, a firmą Konfexim Serwis ul. Kobielielska 82 04-372 Warszawa , strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie miało miejsce w Sądzie właściwym dla siedziby Konfexim Serwis

 XI.        Ochrona danych osobowych:

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez  Konfexim Serwis z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Każdy z Państwa ma prawo wglądu i możliwość ich poprawienia, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania, przez Konfexim Serwis , co należy zgłosić w formie pisemnej.

 XII.     W obrocie z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1963 r. Kodeks Cywilny (Dz.U 2004 r. poz. 121) nie mają zastosowania następujące postanowienia regulaminu: III pkt 3, IV pkt 3 zdanie 2, V pkt 10, VI pkt 6, VIII pkt 5, X pkt 1, X pkt 2 w zakresie zmiany regulaminu, X pkt 3 zdanie 2.